Inredningsuppdrag 2019-09-19T21:53:04+00:00

INREDNINGSUPPDRAG

En väl fungerande och trevlig miljö höjer livskvalitén både i privata och offentliga rum.

Med kreativa lösningar, genomtänkta funktioner och enhetlig stil i val av färger, möbler och inredning vill vi hjälpa till att skapa snygga och bra miljöer efter olika behov och önskemål.

Vi har ett väl inarbetat kontaktnät med duktiga hantverkare och leverantörer av  möbler och inredning som vi samarbetar med i olika projekt.

Du är välkommen att kontakta oss om du vill diskutera ditt privata eller företagets nästa inredningsprojekt.

KONTAKT: Agneta Enzell Inredningskoordinator,  BYHUSET  070-312 50 66.  info@byhuset.se

BILDERNA VISAR NÅGRA EXEMPEL FRÅN TIDIGARE GENOMFÖRDA UPPDRAG. KLICKA PÅ TEXTEN I BILDEN OM DU VILL SE MER.